tirsdag 29. oktober 2013

Bare 15 % av 9.klassingene som bruker "data" på skolen mer enn en time annenhver dag? Seriøst?


Jeg kan nesten ikke tro det er sant? I 2013, hvor vi lever i et digitalt samfunn hvor fler og fler tjenester befinner seg på nett, hvor kunnskap og informasjon florerer i en digital verden og hvor teknologirevolusjonen har skapt endringer i alle deler av samfunnet, så bruker altså kun 15 % av 9.klassingene "data" på skolen mer enn en time annenhver dag? Hvordan kan dette henge sammen?

Har ny teknologi ikke bidratt til å endre skolesystemet?

Det ser faktisk ikke slik ut. I 2011 var det kun 15% av elever i barneskolen som brukte PC mer enn tre timer per uke på skolen. 60% av tiden norske elever er på skolen, jobber de alene. Dette viser at nye teknologi i liten grad har påvirket arbeidsprosessene. Gamle arbeidsprosesser brukes på ny teknologi. Det kan se ut som om myndighetene ser på ny teknologi som et støtteverktøy, ikke som noe som muliggjør nye arbeidsprosesser og organisasjonsformer. Og det må jo starte her! Myndighetene må sette fokus på digital læring! Myndighetene må sette igang og muliggjøre nye arbeidsprosesser gjennom tilpassede læreplaner, gjennom nye rammevilkår og gjennom å tilrettelegge slik at skoler kan ta kostnaden det evt vil koste å innføre nye arbeidsprosesser rundt teknologien som allerede eksisterer. Studier viser at en av de viktigste faktorene for suksessfull læring er læreren. Derfor må også lærerstudiet tilpasses den nye digitale hverdagen.

Lærerstudentene trenger bedre opplæring i bruk av IKT og skolelederne må ta ansvar for å lage en strategi for å øke IKT kompetansen i skolen.

Dette var noen av hovedkonklusjonene fra konferansen Læring for framtiden, som gikk av stabelen i Oslo i høst. Kanskje er dette noe ny blå regjering prioriterer?

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar