torsdag 14. november 2013


Regjeringen former nå en effektiv og brukerrettet offentlig sektor både for unge og gamle.
Vi skal digitalisere offentlige tjenester. Norge skal være i front internasjonalt på å levere digitale offentlige tjenester til innbyggere og næringsliv.
regjeringen.no
Så fantastisk Bra! Jeg kan nesten ikke vente på at offentlige tjenester skal bli digitalisert! I dag må vi spesifikt be om å kunne benytte enkelte tjenester digitalt, men nå skal det vendes om! Nå skal vi be om det spesielt dersom vi ønsker oss tjenestene på papir! Det blir mer effektivt for brukerne og kostnaden for stat/kommune vil reduseres. Illustrasjonen under er hentet fra regjeringen.no.

 

 
Befolkningen har ulike forutsetninger for å nyttiggjøre seg offentlige tjenester. I flere tilfeller vil personlig frammøte og individuell oppfølging være nødvendig. Dessuten krever mange av de offentlige velferdstjenestene menneskelig kontakt, slik som undervisning, sykehustjenester og omsorg for eldre. Bruk av ny teknologi kan imidlertid i mange tilfeller hjelpe oss å utføre også slike oppgaver mer effektivt og samtidig gi bedre løsninger for brukeren. For brukere med nedsatt funksjonsevne kan dessuten digitale løsninger øke tilgangen til de offentlige tjenestene, for eksempel ved å slippe å møte opp på et offentlig kontor.

Hva vil konsekvensen bli? Færre kundebehandlere på tjenester som vil bli digitalisert. Det vil bli reduksjon i stillinger som angår saksbehandling i stat og kommune.  Store omveltninger for mennesker som i dag sitter i slike stillinger. Men vi må huske på at det samtidig vokser frem nye roller som må besettes. Vi trenger flere roller innen utvikling og forvaltning av digitale tjenester. Vi trenger roller for å implementere disse i det offentlige og vi trenger roller for å opplære ulike folkegrupper i IKT generelt og i bruk av de nye digitale tjenestene. Digitaliseringsprogrammet vil medføre store samfunnsmessige endringer. Det blir spennende å se om de «ikke-digitaliserte» alternativene blir like bra for dem som ikke henger med på den nye samfunnsplattformen.

 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar