fredag 11. oktober 2013

Commodities

Commodities er produkter eller tjenester hvor det eneste faktoren som skiller dem er pris. De andre egenskapene er så like fra leverandør til leverandør at de ikke kan regnes som spesielle. Et godt eksempel på dette er strøm, hvor prisen er det som i hovedsak skiller leverandørene fra hverandre.

Et annet eksempel på en commodity er nyheter. Du kan få dem fra ulike leverandører, på ulike kanaler, men i bunn og grunn er det kun prisen som kan skille den ene leverandøren fra den andre. Avisleverandører går fra fysisk produksjon, der de er i ferd med å bli en commodity, over i den digitale verden for å forsøke å unngå å kun konkurrere i priselementet.

Noen digitale aviser som Aftenposten og VG forsøker å hindre at tjenestene deres blir commodities ved å lansere tilleggstjenester som krever betaling. Dette kan være tilpassede personlige tjenester som folk er interresert i å betale ekstra for å få med seg. Slike tjenester skaper lojalitet hos leserne og det er med på å hindre at tjenesten blir en commodity, eller iallfall forsinke overgangen.

Dersom du vil unngå at tjenester blir behandlet som commodities, kan du utvikle dem som merkevarer, eller bundle dem med andre varer og tjenester, det vil si selge dem som samleprodukt eller samletjeneste. Humble Bundle er det godt eksempel på dette. Humble Bundle har satt sammen dataspillpakker. Gjennom å bundle spillene får  de et høyere totalsalg enn de ellers ville fått. Hver for seg vil spillene fremstå som commodities, men ved å bundle fler spill i en pakke, hindrer de at produktet totalt sett blir en commodity. Humble Bundle er også en kjent spilleverandør og har fokusert på merkevarebygging, noe som også er en faktor å ta hensyn til når vi velger leverandør.  


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar